กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


EIT

 

More...
EIT

NO GIFT POLICY 2024

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY 2024

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

NO GIFT POLICY

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ♦ โครงสร้าง
   ♦ ข้อมูลผู้บริหาร
   ♦ อำนาจหน้าที่
   ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์
   ♦ ถาม-ตอบ Q&A
   ♦ แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ♦ แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี
   ♦ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ♦ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   ♦ E-Service
   ♦ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ♦ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   ♦ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   ♦ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำปี
   ♦ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ♦ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ♦ การประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
   ♦ การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ♦ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ♦ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   ♦ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
   ♦ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ♦ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   ♦ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ♦ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
    SCHOOLMIS
    เว็บสพป.ขอนแก่น เขต1
    FACEBOOK โรงเรียน
Breaking News
  Latest News

EIT1 qrcode (1)

    แบบตอบ EIT 1

EIT2 qrcode

    แบบตอบ EIT 2

 

 
Social Network

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      60 คน

สถิติเดือนนี้:   1128 คน

สถิติปีนี้:        10421 คน

สถิติทั้งหมด: 47678 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ การประชุ

...
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ประกาศเจตจำนงสุ

...
    กิจกรรมไหว้ครูและเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษ

...
    กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพร

...
    การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึ

...
    การเลืิอกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2567

...
    การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก

...
    ประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศนโยบายงดรับของขวั

...
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน

...
    น.พ.ท ร่วมใจงดใช้แก้วพลาสติก

...
    การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

...
    ขอยอนดีต้อนรับคุณครูธิดาแก้ว แสงสุทธิ

...
    ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูพิกุล แสนพงษ์

...
    ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2566

...
    กิจกรรม ลงนามถวายพระพร 28 กรกฏาคม

...
    จัดนิทรรศการครูดีในดวงใจระดับ สพฐ. ในการรับการป

...
    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566

...
    การนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒน

...
    กิจกรรมสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห

...
    การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ ...
    น.พ.ท.รวมใจร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

...
    ประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศนโยบายงดรับของขวั

...
    กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ

...
    กิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและส

...
    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566

...
    กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

...
    การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก

...
    กิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาและ วันเฉลิ

...
    กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา

...
    พิธีเปิดกีฬา อบต.ดอนหัน ปี2566

...
    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเนื่องในโอกาสย้าย

...
    ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566      ...
    NO GIFT POLICY

...
    รวมพลังคนไทย ไม่โกง

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    ภาพกิจกรรมต้านทุจริต

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ร่วมถ่ายภาพต้านทุจริต...
    ภาพกิจกรรมต้านทุจริต

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ร่วมถ่ายภาพกิจรรมต้านทุจริต...
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ร่วมกันแสดงความยินดี กับค...
    การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถา

วันที่  18  กรกฎาคม  2563      นายเจตน์  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแ...
    พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่   ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษ...
    เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

          โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริ...
    กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class

          วันอังคารที่ 1 กันยายน  2563  นายบุญเย็น  โหว่สงคราม  รองผู้อำนวยการสำ...
    กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ เจตน์  มงคลสวัสดิ์  พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียน...
    รับการนิเทศและติดตาม Coaching - Lesson Study - Open Approach ครั้งที่ 1

วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2563             ผอ.เจตน์  มงคลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโร...
อ่านข่าวทั้งหมด...