กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลO-NET
   ข้อมูล NT
   ข้อมูล RT
 
เอกสาร คู่มือ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

https://www.khonkaenlink.info/covid19-khonkaen/

 
Social Network
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      22 คน

สถิติเดือนนี้:   617 คน

สถิติปีนี้:        4345 คน

สถิติทั้งหมด: 13301 คน

 

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


เมื่อ [2021-11-14 21:39:17]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

......................................................

                   ด้วยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site นักเรียนมาเรียนทุกวันทุกคน  และจากการติดตามสถานการณ์พบว่าการแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน  มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงเห็นควรให้ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1. 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเสี่ยง และประวัติเสี่ยง
  2. จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างพอเพียง
  3. 3. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
  4. 4. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งกลุ่มเสี่ยง ให้นักเรียน บุคลากร ต้องเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ
  5. 5. หากมีนักเรียนคนไหนมีไข้สูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส  หรือหากมีอาการไข้  ไอ  จาม เจ็บคอ  น้ำมูกไหล    เหนื่อย  หอบ  หายใจลำบาก  ให้นักเรียนคนนั้นหยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันทีนักเรียน ลดแออัด เหลื่อมเวลาหรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่ จำเป็น
  6. 6. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องเรียนรวม  และพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ให้มีการเว้นระยะห่าง 1.๕ เมตร ความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
  7. 8. ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียนทุกวัน ได้แก่ จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และหน้ากากอนามัย

๙. ปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ 6  มาตรการหลัก  และ 6  มาตรการเสริม

  1. บุคคลที่มาติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามแนวทางคัดกรองและบันทึกตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนที่กำหนด

         

                   จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยอย่างเคร่งครัด

 ประกาศ ณ วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 

 

                                                 ( นายเจตน์  มงคลสวัสดิ์ )

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

ดาวน์โหลด คลิก ประกาศเทอม 2.pdfที่นี่

ที่มา:  คลิกที่นี่