กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


EIT

 

More...
EIT

NO GIFT POLICY 2024

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY 2024

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

NO GIFT POLICY

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ♦ โครงสร้าง
   ♦ ข้อมูลผู้บริหาร
   ♦ อำนาจหน้าที่
   ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์
   ♦ ถาม-ตอบ Q&A
   ♦ แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ♦ แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี
   ♦ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ♦ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   ♦ E-Service
   ♦ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ♦ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   ♦ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   ♦ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำปี
   ♦ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ♦ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ♦ การประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
   ♦ การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ♦ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ♦ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   ♦ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
   ♦ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ♦ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   ♦ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ♦ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
    SCHOOLMIS
    เว็บสพป.ขอนแก่น เขต1
    FACEBOOK โรงเรียน
Breaking News
  Latest News

EIT1 qrcode (1)

    แบบตอบ EIT 1

EIT2 qrcode

    แบบตอบ EIT 2

 

 
Social Network

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      60 คน

สถิติเดือนนี้:   1128 คน

สถิติปีนี้:        10421 คน

สถิติทั้งหมด: 47678 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์

นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0819540671
Line: 0819540671

นายสำรวย อำมาตหิน

นายสำรวย อำมาตหิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวคนธ์ ชุมยางสิม

นางเสาวคนธ์ ชุมยางสิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบังอร ดวงอัน

นางบังอร ดวงอัน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสบาจิตร์ ชัยน้อย

นางสบาจิตร์ ชัยน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนากร ณิชเสฎฐี

นายธนากร ณิชเสฎฐี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายคมกฤษณ์ ทองขอน

นายคมกฤษณ์ ทองขอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริชาติ สอนโก่ย

นางปริชาติ  สอนโก่ย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์

นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล แสนพงษ์

นางพิกุล แสนพงษ์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิรินดา แสนแก้ว

นางสาวสิรินดา แสนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาสินี  อามาตย์

นางสาววิลาสินี  อามาตย์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ มีทา

นางสาวรัตนาภรณ์ มีทา

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

นางนวภัสสร เสติ

นางนวภัสสร เสติ

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ

นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเกศรินทร์ อนุศรี

นางสาวเกศรินทร์ อนุศรี

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวฤทัยรัตน์ ระลาคี

นางสาวฤทัยรัตน์ ระลาคี

ตำแหน่ง ครู

นายชัยชาญ บัวทอง

นายชัยชาญ บัวทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...