กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


EIT

 

More...
EIT

NO GIFT POLICY 2024

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY 2024

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

NO GIFT POLICY

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ♦ โครงสร้าง
   ♦ ข้อมูลผู้บริหาร
   ♦ อำนาจหน้าที่
   ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์
   ♦ ถาม-ตอบ Q&A
   ♦ แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ♦ แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี
   ♦ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ♦ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   ♦ E-Service
   ♦ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ♦ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   ♦ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   ♦ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำปี
   ♦ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ♦ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ♦ การประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
   ♦ การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ♦ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ♦ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   ♦ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
   ♦ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ♦ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   ♦ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ♦ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
    SCHOOLMIS
    เว็บสพป.ขอนแก่น เขต1
    FACEBOOK โรงเรียน
Breaking News
  Latest News

EIT1 qrcode (1)

    แบบตอบ EIT 1

EIT2 qrcode

    แบบตอบ EIT 2

 

 
Social Network

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      60 คน

สถิติเดือนนี้:   1128 คน

สถิติปีนี้:        10421 คน

สถิติทั้งหมด: 47678 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประมินจาก สมศ. รอบที่ 5


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา19:11:08
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2567


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา19:08:56
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมไหว้ครูและเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2567


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:52:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:51:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:48:33
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การเลืิอกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2567


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:45:55
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:45:07
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ปี25667


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:43:11
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:42:18
โดย:ผู้ดูแลระบบ

น.พ.ท ร่วมใจงดใช้แก้วพลาสติก


...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา15:41:04
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

ต้านทุจริต

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 เวลา21:37:47

ประชุมครูและบุคลากร

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:40:02

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:40:21

ค่ายวิชาการออนไลน์

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:40:37

มอบทุนการศึกษา กสศ. กลุ่มใหม่

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:40:52

ธารน้ำใจช่วยภัน้ำท่วม

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:41:07

มอบทุนการศึกษานักเรียน

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:41:27

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:39:35

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0014 ปีนี้ รร. ปิดเทอม 1 วันไหนครับ น้องหญิง
24 มิ.ย. 2567 เวลา19:13:18
28 1 ครูวิชาการ
0013 การจัดกิจกรรมวันแม่ บังอร เทวะเส
08 ส.ค. 2566 เวลา16:04:24
127 1 ครูวิชาการ
0012 ทัศนศึกษา ละมุน
05 ส.ค. 2566 เวลา14:21:27
127 1 Admin
0011 ปี 66 มีการจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียนไหมคะ เอบี
01 ส.ค. 2566 เวลา13:04:02
127 1 ครูวิชาการ
0010 สอบปลายภาควันไหนคะ ผู้ปกครอง ม.2
10 ก.ย. 2565 เวลา06:43:50
127 1 ครูฝ่ายวิชาการ
0009 งานศิลปหัรกรรมระดับเขตแข่งวันไหนคะ ผู้ปกครอง ม.1
10 ก.ย. 2565 เวลา06:42:58
127 1 ครูฝ่ายวิชาการ
0008 สอบถามผลการแข้งขันงานศิลปหัตกรรมระดับกลุ่มค่ะ ผู้ปกครอง ม.3
10 ก.ย. 2565 เวลา06:39:36
127 1 ครูฝ่ายวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด 7 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0819540671
Line: 0819540671


เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา19:53:31
ขอแนะนำ:นายสำรวย อำมาตหิน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสำรวย อำมาตหิน
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:38:59
ขอแนะนำ:นางเสาวคนธ์ ชุมยางสิม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางเสาวคนธ์ ชุมยางสิม
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:39:08
ขอแนะนำ:นางบังอร ดวงอัน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางบังอร ดวงอัน

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:39:19
ขอแนะนำ:นางสบาจิตร์ ชัยน้อย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสบาจิตร์ ชัยน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:39:33
ขอแนะนำ:นายธนากร ณิชเสฎฐี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายธนากร ณิชเสฎฐี

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:39:43
ขอแนะนำ:นายคมกฤษณ์ ทองขอน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายคมกฤษณ์ ทองขอน

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:39:51
ขอแนะนำ:นางปริชาติ สอนโก่ย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางปริชาติ  สอนโก่ย

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:40:05
ขอแนะนำ:นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา19:54:05
ขอแนะนำ:นางพิกุล แสนพงษ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพิกุล แสนพงษ์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:42:55
ขอแนะนำ:นางสาวสิรินดา แสนแก้ว โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสิรินดา แสนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:44:11
ขอแนะนำ:นางสาววิลาสินี  อามาตย์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววิลาสินี  อามาตย์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:40:44
ขอแนะนำ:นางสาวรัตนาภรณ์ มีทา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวรัตนาภรณ์ มีทา

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:41:03
ขอแนะนำ:นางนวภัสสร เสติ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางนวภัสสร เสติ

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:44:19
ขอแนะนำ:นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ
ตำแหน่ง ครู


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:46:45
ขอแนะนำ:นางสาวเกศรินทร์ อนุศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเกศรินทร์ อนุศรี

ตำแหน่ง ครู 


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:32:04
ขอแนะนำ:นางสาวฤทัยรัตน์ ระลาคี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวฤทัยรัตน์ ระลาคี

ตำแหน่ง ครู


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา14:32:16
ขอแนะนำ:นายชัยชาญ บัวทอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายชัยชาญ บัวทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา19:54:30

อ่านข่าวทั้งหมด...